/Rohožník
Rohožník
Oficiálne stránky obce

Menu

Obec Rohožník je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia   v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:
 
Obec Rohožník
Sídlo: Obecný úrad, Školské nám 406/1, 906 38 Rohožník
Štatutárny zástupca: starosta obce  Mgr. Peter Švaral
IČO: 00309923

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie:
  • Nadlimitné zákazky
Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)
Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3
Informácie podľa § 44 zákona
  • Podlimitné zákazky
Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3
Informácie podľa § 44 zákona
  • Elektronické aukcie
  • Výzvy a oznamy

Za stránku zodpovedá : Bc Mária Kožuchová

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Vyhľadávanie

Bezhotovostné platby

Akceptujeme bezhotovostné platby bankovými kartami na Obecnom úrade

Štatistiky

Používatelia
13
Články
116
Čítanosť článkov
496451

Náhodný obrázok