/Rohožník
Rohožník
Oficiálne stránky obce
Otázka pre starostu
Otázka je adresovaná priamo na starostu obce.
Zadajte vaše meno
Zadajte prosím Váš email pre odpoveď!
Napíšte text vašej správy!

Menu

VZN

O úhradách za sociálne služby poskytovanie obcou Rohožník
O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013
ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení na území obce Rohožník na rok 2017
VZN o odpadoch a nakladaní s nimi
VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014
o úhradách za sociálne služby poskytované Obcou Rohožník
O určení pravidiel času predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb
a usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Rohožník
 
O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Rohožník
Prevádzkový  poriadok pohrebiska obce Rohožník
O kontrole územnej samosprávy Obce Rohožník
O podmienkach nájmu bytov
O podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území obce
O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
O zabezpečovaní sociálnej pomoci a poskytovaní jednorázovej dávky
O poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň obcou Rohožník
Územný plán obce Rohožník
O používaní miestnych komunikácií a o parkovaní
O dodržiavaní poriadku a čistoty, udržiavaní čistoty a údržbe verejnej zelene
O vykonávaní dezinfekcie a deratizácie
o určení školského obvodu ZŠ Rohožník
 
 
Powered by Phoca Download

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Vyhľadávanie

Bezhotovostné platby

Akceptujeme bezhotovostné platby bankovými kartami na Obecnom úrade

Štatistiky

Používatelia
13
Články
125
Čítanosť článkov
509349

Náhodný obrázok